Dzīvē tagad jāiemācās, kas ir vajadzīgs un, kas nav vajadzīgs! Ar ko vēlos tikties un, ar ko nē. Skaidra stingrība!
Jo vairāk es pretojos savai būtībai, jo vairāk dod izaicinājumus. Bet patiesībā izaicinājumu nav!
Tu esi pirmais cilvēks, kas var izmainīt apkārtējo vidi
Kad cilvēks ir vesels, viņš nevienam neprasa palīdzību, tiklīdz kaut kas nav kārtībā, tā cilvēks meklē risinājumus. Līdz šim notika pretošanās, bet dzīve iedeva macībstundas, lai vērstu fokusu uz šī dzīves jautājuma risināšanu
Man ir tāda īpašība, ka es ātri aizmirstu informāciju – visu laiku kā balta lapa, bet kā jārikojas tā to daru automātiski! Viss uz cilvēka psiholoģiju tendēts, spēju ātri risināt jautājumus
Atvērt zināšanas
Ieviest kārtību savās darbībās, zināšanās, lai īstā enerģijas uzplūdumā, varu sasniegt mērķus
Tad kad psihei ir spriedze, tad jāatbrīvojas no visa liekā un jāpārskata dzīves prioritātes – tajā mirklī prāts skatās ļoti kritiski un ātri pieņem lēmumus!
Ja kļūst nospiedoši prātam, tad atbrīvojies no vecām lietām, lai paplašinātu savas zināšanu robežas!
Tik daudz enerģijas paņem, lai domātu kā pareizi nolikt mašīnu, kā pareizi smaidīt, kā pareizi izskatīties citu acīs, ka mūsu fokuss aiziet tālu prom no sevis!!
Kāpēc cilvēki ir nelaimīgi, ja iegūst ģimeni, bērnus, naudu, statusu?
Atvērt zināšanas
Mana misija sanāk runāt par to, ko nevar izmainīt visā pasaulā, jo konflikti vienmēr būs, bet es varu sniegt citu dzīves skatījumu par konfliktiem un mierīgiem risinājumiem
Skatījums uz dzīvi arī atšķir mūs no pārējiem – kā uztvert notikumus!
Vīrišķība ir klātesamība! Iztēlojies kara lauku, kad vīrietis cīnās par savu dzīvību, ja viņš nebūs klāt tājā mirklī, tad viņš ātri dosies pie Dieva. Fokuss!
Inteliģence aizvelk prom no tā, ko meklē inteliģenti cilvēki – vienkāršību it visā!
Šobrīd mācos uzticēties, paļauties un pieņemt citu cilvēku un Dieva palīdzību!!
Atvērt zināšanas
Naudai ir jābūt tagad un jānes lielākā iespējamā peļņa! Jo nākotni nevar paredzēt kā būs!
Tas nozīmē, lai vienmēr būtu pozitīvs NETO finanšu stāvoklis. Ienākumu un īpašumu vērtībā vienmēr jābūt vairāk kā izdevumu vai kredītu!!
Lieliska sajūta un gandarījums, ja lieta vai process tiek iztēlots ar parametriem – ļoti viegli realizējas lietas. Sajūtu to mērķtiecību!
Nauda pasaulē ir noteiktā daudzumā, mēs regulāri pārdalam to savā starpā, jo iegūst tas, kurš pielāgojas mūsdienu vajadzībām!
Miljonārs sadala darbus apkārtējiem un pats koncentrējas uz svarīgāko – nākotnes vīzijas ģenerēšanu!
Atvērt zināšanas